Chương trình Hợp tác cùng Excel Tài Chính

Chúng tôi luôn mong muốn hợp tác cùng các Giảng viên hoặc Trainer trong lĩnh vực Tài chính và Tin học văn phòng, cùng nhau chia sẻ những kiến thức quý báu trong 2 lĩnh vực này đến hàng triệu người Việt Nam thông qua kênh internet. Hình thức này không mới và thậm chí có rất nhiều mô hình chia sẻ khóa học trực tuyến này trên thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi muốn được kết nối cùng những giảng viên có cùng đam mê và chỉ giới hạn trong tài chính và tin học.

Vì đây là kênh học trực tuyến nên Gảng viên hợp tác sẽ tự quay lại video và upload lên hệ thống của Excel Tài Chính. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ thẩm định chất lượng video (âm thanh, hình ảnh ... ) và bộ phận chuyên môn sẽ thẩm định nội dung bài giảng trước khi xuất bản khóa học ra cộng đồng học viên trên cả nước.

Nguồn phát sinh doanh thu Tỷ lệ của Giảng viên Tỷ lệ của Excel Tài Chính
Học viên tự mua (1) 40% 60%
Giảng viên bán (2) 80% 20%
Excel Tài Chính bán (3) 25% 75%

Nếu học viên tự tìm đến mua trên website thì nguồn phát sinh doanh thu là "Học viện tự mua" (1). Vì Excel Tài Chính phải tốn chi phí duy trì, quản trị website, chạy các chương trình SEO cho website như viết bài thủ thuật, chia sẻ, đăng facebook, youtube... và tạo traffic kéo học viên về website. Trường hợp này Excel Tài Chính sẽ lấy tỷ lệ cao hơn Giảng viên.

Giảng viên sẽ được nhận đường link bán khóa học, nếu học viên mua trên link này thì doanh thu sẽ được tính từ nguồn "Giảng viên bán" (2). Trường hợp này, Giảng viên sẽ nhận tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với Excel Tài Chính. Chúng tôi chỉ thu phí duy trình website và dung lượng lưu trữ file video của Giảng viên.

Chúng tôi chủ động chạy chương trình bán khóa học cho Giảng viên thì nguồn phát sinh là "Excel Tài Chính bán" (3). Trường hợp này, chúng tôi cần bù đắp cả chi phí website và quảng cáo khóa học. Nhưng chúng tôi vẫn đặt giá trị khóa học và công sức của Giảng viên trên hết. Vì vậy chúng tôi chỉ nhận tỷ lệ chia sẻ thấp hơn so với trường hợp Giảng viên tự bán.

Nếu bạn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và mang đến giá trị cho hàng triệu người thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin sau:

Admin: Nguyễn Thành Đông

  • 0965-3265-88
  • lienhe@exceltaichinh.com