• Học mọi nơi
  với các khóa học online
  Bạn chỉ cần một laptop, tablet hoặc smartphone
  để học ngay tại nhà mình.
 • Nâng cao kiến thức
  Microsoft Excel
  để đối đầu cùng số liệu
  và lập trình để Excel tự động làm việc.
 • AmiBroker
  Tạo bộ lọc kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
  Làm chủ ngôn ngữ AFL để tạo ra các bộ lọc và chỉ báo
  dùng trong đầu tư chứng khoán.

Khóa học tại Excel Tài Chính

Khóa học liên kết với Edumall và Unica

Giới thiệu

Excel Tài Chính

Excel Tài Chính cung cấp các khóa học online về Excel và Tài chính - Chứng khoán. Đến nay, chúng tôi đã có 5 khóa học và hợp tác cùng 2 nhà cung cấp khóa học trực tuyến hàng đầu Việt Nam: Topica Edumall và Unica.

Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp offline về lập trình VBA Excel nâng cao và lập trình Amibroker trong đầu tư chứng khoán

0

Học viên

0

Khóa học

0

Giảng viên

0

Phần mềm cho doanh nghiệp

Thảo luận sôi nổi trong ngày

TẠI SAO NÊN HỌC TẠI EXCEL TÀI CHÍNH

12.000 + học viên tin tưởng lựa chọn các khóa học của chúng tôi bởi vì:

Các khóa học của Excel Tài Chính đều xuất phát từ thực tiễn công việc và đúc kết lại thành kinh nghiệm chia sẻ cho học viên.

Ngoài kinh nghiệm của giảng viên, các khóa học còn trang bị cho học viên kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu nổi tiếng tại nước ngoài.

Giảng viên hỗ trợ trực tuyến cả những vấn đề phát sinh trong và ngoài nội dung của khóa học. Học viên có thể nêu những vấn đề của doanh nghiệp mình và được giảng viên hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.